Linnea Hylén skriver i Hallands Nyheter

Den 1:a april skrev Frivärlds projektledare Linnea Hylén en ledare i Hallands Nyheter. Den handlade om kampen mot smittspridning riskerar på många håll att ta auktoritära former.

I kampen mot viruset har alla medel blivit tillåtna och det även i demokratier. Odemokratiska åtgärder förkläds med välvilliga folkhälsosyften, samtidigt som fler och fler stater tar ett allt hårdare grepp om befolkningens fri- och rättigheter. 

Läs hela texten här.