Linnea Hylén skriver i Kristianstadsbladet

Den 20:e april skrev Frivärlds projektledare Linnea Hylén en ledare i Kristianstadsbladet. I artikeln analyserade hon Moderaternas initiativ till en civil krislagstiftning.

Coronakrisen har ställt den ordinarie lagstiftningen på sin spets, då den till stor del inte är anpassad för extraordinära omständigheter av detta slag. Därmed har den fredstida krisen av naturliga skäl inte heller kunnat uppfylla kraven för att aktivera den extraordinära lagstiftningen som gäller i krigstillstånd.

Läs hela ledaren här.