Linnea Hylén skriver i Länstidningen i Södertälje

Den 1 oktober publicerade Länstidningen i Södertälje en ledare skriven av Frivärlds Projektledare Linnea Hylén. Det nordiska samarbetet är viktigare än någonsin under krisperioder, men det är just under kris som samarbetet testas och tänjs. Coronapandemin har provocerat fram vilt olika hanteringsstrategier i de nordiska länderna och det finns skäl till oro för hur Sveriges hantering utnyttjats som ett slagträ i debatten hos våra nordiska grannar, skriver Hylén.

När kriser väl kommer är det hög tid att nyttja de samarbetskanaler som upprättats under normala förhållanden. Att det nordiska samförståndet övergått till ogrundad pajkastning är allt annat än den konstruktiva nivå vi annars förknippar med de nordiska relationerna. Erfarenheten av coronan bör väcka efterfrågan på en krisberedskap som sträcker sig längre än statsgränserna. Ett Norden utan robusta samarbetskanaler är ett svagare Norden som kommer stå sig ännu svagare när nästa kris väl kommer.

Läs hela artikeln här.