Linnea Hylén skriver i SN

Den 11:e mars skrev Frivärlds projektledare Linnea Hylén en ledare i SN. I den beskriver hon bakslaget för den liberala demokratin och menar att det i globaliseringens tid är viktigare än någonsin att världens länder rör sig mot en mer demokratisk riktning.

Bara för att världen blir rikare är det inte givet att demokrati går hand i hand med ekonomisk tillväxt. De senaste åren har visat på en oroväckande, anti-demokratisk tillbakagång som borde fått hela Västvärlden att känna oro inför framtiden.

Läs hela artikeln här.