Linnea Hylén skriver i SN

Den 2:a maj skrev Frivärlds projektledare Linnea Hylén en ledare i SN. Den handlade om hur det politiska engagemang förändras och utmanas i samband med coronakrisen.

I krisen är det mer än tydligt att vi är beroende av att hålla livet levande i den mån det går. Livet går vidare trots att världen på många sätt kan uppfattas som att den står i lågor. Det är också därför som vi behöver göra det bästa av situationen för att ta oss igenom den oerhörda prövning som coronakrisen utgör för oss som individer och samhälle. 

Läs hela ledaren här.