Linnea Hylén skriver i Södermanlands Nyheter

Den 22 september skrev Frivärlds projektledare Linnea Hylén en ledare i SN. Det kom trots allt att bli ett försvarsbeslut med 13 miljarder extra till försvaret och ett artilleriregemente i Kristinehamn. Detta är dock fortfarande långt ifrån vad som först bestämdes i försvarsberedningen. Politiker som liberalernas Allan Widman poängterar att frågan skjuts till 2023 och att ytterligare finansiering kan få en chans då. Men det är lång tid tills dess och det är stor risk att den säkerhetspolitiska situationen år 2023 försämrats ännu mer. Socialdemokraternas tänkta skatteunderlag för beslutet, en ökad punktskatt på tobak och alkohol, är minst lika skakigt som omvärldsläget skriver Linnea.

Det finns även något djupt ironiskt i att höjda alkohol- och tobaksskatter som är tänkta till att finansiera vårt yttre försvar riskerar att bidra till att stjälpa vårt inre försvar mot den organiserade brottsligheten. Höjda skatter på alkohol och tobak kommer att stärka smugglarnas och därmed gängens position på den svarta marknaden. När regeringen föreslår det ena eller andra för rikets säkerhet skulle det givetvis vara på sin plats att inte presentera förslag med så uppenbart motstridiga effekter.

Läs hela artikeln här.