Linnea Hylén skriver i Västerbottens-kuriren

Den 1 juni skrev Frivärlds projektledare Linnea Hylén en ledare i Västerbottens-kuriren. Den handlade om hur Vladimir Putins använder sig av militär propaganda för att nå ut till landets barn och unga.

Rysslands barn och unga kommer få möta aggressiva kampanjer som ska öka framtida medborgares sympatier till fäderneslandet, regimen och inte minst Kremls militär-politiska ambitioner i Europa och hela världen.

Läs hela ledaren här.