Mats Johansson: Därför hetsar Putin mot väst (SvD)

I väst tolkas Putins politik som riktad mot oppositionen – men målet är samhället i dess helhet. Kremls syfte är att legitimera fortsatt totalisering för att trygga den egna regimen mot folkliga protester, skriver Mats Johansson i Svenska Dagbladet (4/9).

Läs artikeln här.