Mats Johansson i Expressen om FRA

Frivärlds ordförande Mats Johansson intervjuas i Expressen, 11/12, om Sveriges förhållande till Ryssland och FRA:s signalspaning historiskt sett:

– Sverige har signalspanat sedan 1940-talet, det är inget att förvånas över. Det ligger i Sveriges intresse, det är en del av Sveriges försvar. Det sker inte på uppdrag av USA, säger Mats Johansson.

– Den svenska signalspaningen är en konstant faktor i relationerna med Ryssland. En annan konstant är det sovjetiska och ryska intresset för spionage i Sverige. De har god inblick i Sveriges försvarsplaner sedan Wennerström och Bergling, nu har deras ekonomiska spionage tilltagit.

– Det finns anledning att frukta Ryssland, hotet är inte gripet ur luften. I dag är hotet inte en massiv invasion över gränsen som förr. Det handlar om risken för att ett aggressivt och upprustat Ryssland ska dra in Sverige i en konflikt i Östersjön. Om det blir krig kommer någon att besätta Gotland eftersom vi inte kan försvara ön, säger han.

Läs artikeln här.