Mats Johansson i Svensk Tidskrift: Estland visar vägen

Estland har lyckats locka till sig en av Natos nya institutioner, Cyber Defence Center. Dessutom har esterna skapat ett slags IT-hemvärn med hundratalet nördar som gör en insats på fritiden. Mats Johansson rapporterar från de säkerhetspolitiska diskussionerna vid den årliga Lennart Meri-konferensen i Tallinn och från ett Estland som på mer än ett område är en förebild. Läs artikeln på svensktidskrift.se