Mats Johansson omnämns i finska Hufvudstadsbladet

Den 31 mars omnämns Frivärlds ordförande Mats Johansson i finska Hufvudstadsbladets artikel om Finlands inställning till Natomedlemskap.

Läs artikeln här.