Mats Johansson omnämns i Västerviks Tidning

Den 12 maj behandlar en ledarartikel i Västerviks Tidning  det svenska försvaret. Bland annat omnämns Mats Johansson, ordförande för Frivärld.

Läs artikeln här.