Mats Johansson skriver i Vårt Försvar

I juninumret av Allmänna försvarsföreningens tidskrift Vårt Försvar konstaterar Mats Johansson, ordförande Frivärld,  att i andel av GDP är Ryssland ikapp USA. Siffrorna kommer från Sipris försvarsdatabas.

Läs Mats artikel här (s 20-21), apropå försvarsberedningens omvärldsanalys.