Mats Johansson skriver OP-ED i SvD

Den 10 september skriver Mats Johansson, ordförande för Frivärld, en OP-ED i Svenska Dagbladet om det amerikanska valet och dess påverkan på säkerhetspolitiken.

Ekonomiska och inrikespolitiska realiteter försvagar USA:s ställning. Det problemet berör även Sverige, valutgången kan påverka säkerhetspolitiken. ” skriver Mats Johansson. 

Läs  den här.