Mats Johansson skriver på Kommentator

Frivärlds ordförande Mats Johansson skriver på bloggen Kommentator om Putins byte av stabschef.

Läs inlägget här.