Mats Johansson skriver på Säkerhetsrådet

Den 27/11 skriver Frivärlds ordförande Mats Johansson på SvD Säkerhetsrådet om det amerikanska valets eftermäle.

Läs texten här.