Mats Johansson skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 15/3 skrev Frivärlds ordförande Mats Johansson en Trumpkrönika i SvD Säkerhetsrådet.

Läs hela krönikan här.