Mats Johansson i Svensk Tidskrift

Den 27/9 publicerades Mats Johansson, ordförande för Frivärld,  i Svensk Tidskrift. Ämnet var den starkare opinionen för ett Nato-medlemskap. Johansson skriver;

Det handlar inte om att betrakta världen med USA:s glasögon. Det ligger i Sveriges nationella intresse att knyta sig närmare till försvaren i Nordeuropa, i en tid när vårt eget försvar visar allvarliga svagheter i förhållande till hoten från ett upprustat Ryssland, främst mot Baltikum