Mats Johansson: Valdramatik i Georgien (SNB)

Georgien står inför dubbla val, till parlamentet i oktober och presidentval ett år därefter. Vad angår oss saken? Bara det att den forna sovjetrepubliken numera tillhör vårt närområde och efter befrielsen från det ryska oket utgör en aktiv partner i Europasamarbetet. Den ryska invasionen av Georgien 2008 väckte förvåning hos dem som levde i tron att det nya Ryssland hade blivit en demokrati som givit upp sina aggressiva imperieplaner. Det fromma antagandet fick en uttrycklig dementi av verkligheten. Läs hela Mats Johanssons debattartikel, som publicerades av Svenska Nyhetsbyrån 21 augusti.