Mats Johanssons OP-ED omnämns i Helagotland

En ledarartikel på helagotland.se den 20 februari tar upp debatten om svensk militär upprustning och om Ryssland som ett hot. I artikeln citeras Mats Johanssons OP-ED i SvD den 16 februari.

Läs artikeln här.

Läs Mats Johanssons replik från den 24 februari här.