Mats Johanssons stipendium och Gunnar Hökmark nämns i SvD Säkerhetsrådet

Den 7 december skrev Claes Arvidsson, redaktör för Säkerhetsrådet, ett inlägg om Frivärlds nyinrättade Mats Johanssons stipendium, och att Gunnar Hökmark tar vid som ny ordförande.

Läs Claes text här.