Oksanen på FoF: Vi är nu där vi borde varit 2014-2015

Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld, medverkade i programblock 5 under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen där han diskuterade totalförsvarets paradigmskifte tillsammans med Linda Jerneck, Expresssen.

Se hela Patriks medverkan här.