Oscar Jonsson omnämns i Officerstidningen

I Officersförbundets tidning Officerstidningens tredje nummer 2019 omnämns Frivärlds tf.chef Oscar Jonsson med anledning av hans artiklar i Axess och Dagens Industri.

Tredje numret går att läsa här.