Oscar Jonsson omnämns i VLT

Den 12:e februari omnämndes Oscar Jonsson, senior fellow på Frivärld, i en artikel på VLT. I artikeln skriver Markus Balazs Göransson om Rysslands visioner om framtidens krigföring.

I Ryssland försöker många militära experter i dag att förutspå framtidens krig. Men den framtid som de skildrar säger kanske mest om den föreställningsvärld som de själva lever i.

Läs hela artikeln här.