Oscar Jonsson skriver i Axess

Den 8 april skrev Oscar Jonsson, tf. chef för Frivärld, i Axess om den svenska försvarsförmågan.

Tidsperspektivet är signifikant – det kan ta upp till tio år innan försvarsinvesteringar omvandlats till försvarsförmåga. Man kan, enkelt uttryckt, säga att man får avkastning tio år efter gjord investering. Samtidigt har vi tio år av nedskärningar bakom oss vilka vi kommer att skörda effekterna av i ytterligare tio år. Vi befinner oss nu i en situation där vi fortfarande med flygvapenchefens ord ”fördelar underskott”, skriver Oscar.

Läs hela artikeln här.