Oscar Jonsson skriver i Di

Den 3 april skrev Oscar Jonsson, tf. chef för Frivärld, en debattartikel i Dagens Industri tillsammans med Annika Nordgren Christensen, Carl Bergqvist, Niklas Wiklund, Oscar Jonsson och Johan Wiktorin. I artikeln lyfter de behovet av att avsätta 2 procent av BNP till försvaret.

USA har rätt i att Europa måste ta ett större ansvar. Enligt nuvarande prognoser kommer åtta Natoländer, men också Finland, att nå 2-procentsmålet till 2023. Om 2 procent av BNP är rimligt när man ingår i världens starkaste militärallians, torde det logiskt sett behövas mer om man står utanför. I Försvarsberedningens förra rapport slogs till exempel fast att Sverige riskerar att angripas först i händelse av en militär konflikt i närområdet, skriver debattörerna.

Läs hela artikeln här.