Oscar Jonsson skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 26 september skrev Oscar Jonsson, tf. chef för Frivärld, en gästledare i SvD Säkerhetsrådet, om främmande makts påverkansoperationer och bristen på avskräckning.

En av de viktigaste slutsatserna är att hotbilden inte bara har ökat utan den har också breddats. Idag drabbar främmande makts underrättelseinhämtning inte bara mål kopplade till totalförsvaret, utan även civila företag. I takt med att Sverige demonterat hela vårt civila försvar är vi också särskilt oskyddade när det gäller att värja oss mot spionage och påverkan mot våra ekonomiska intressen, skriver Oscar

Läs hela inlägget här.