Oscar Jonsson skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 11 november skrev Oscar Jonsson, tf. chef för Frivärld, en gästledare i SvD Säkerhetsrådet, om hur regeringens Kinastrategi är en missad möjlighet. 

Skrivelsen är ett par steg framåt med svenska mått mätt, men det är föga tröst eftersom det saknas vägledning och trovärdiga idéer om hur vi kan avskräcka Kina från att vilja påverka oss i olika dimensioner. Det är kanske inte någon slump att det Annika Söder kallade Kina-strategi till slut fick den mer prosaiska titeln “arbetet i frågor som rör Kina”, skriver Oscar 

Läs hela inlägget här.