Oscar Jonsson skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 15 april skrev Oscar Jonsson, tf. chef för Frivärld, i SvD Säkerhetsrådet om att Sverige inte bör underminera gällande kärnvapennedrustning genom att tillträda FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, vilket Frivärld också tog upp i sitt remissvar.

Ett förbud mot kärnvapen som Ryssland inte är en part av förbiser inte bara Sveriges centrala utrikespolitiska hot, utan det saknar också alla chanser att uppnå ett internationellt hållbart avtal för kärnvapennedrustning. Till dess att Ryssland signerar och ratificerar en sådan konvention bör Sverige inte göra det heller, skriver Oscar.

Läs hela artikeln här.