Oskar Qvarfort skriver om ECFR:s rapport i UNT

En ny rapport visar på en oroande kortsiktighet i synen på det ryska anfallskriget, skriver Oskar Qvarfort, koordinator på Frivärld, i en artikel för UNT.

”European Council on Foreign Relations släppte i juni en undersökning av européernas inställning till kriget i Ukraina. Upplyftande är att de nästan 8000 svarande i stort var eniga om att ansvaret för konflikten vilar på Ryssland och ser relativt positivt på fortsatta hjälpinsatser i Ukraina. Mer oroande var undersökningens slutsatser om en växande klyfta i den allmänna inställningen rörande vägen framåt.

Bland de svenska svarande lade 83 procent ansvaret på Ryssland, och rapporterade också den lägsta graden av missnöje över utrymmet som konflikten fått på den politiska dagordning. Trots det vill en relativt stor andel att freden ska framskyndas så snabbt som möjligt, även om det innebär att Ukraina tvingas till betydande eftergifter. Nästan 40 procent gav uttryck för en sådan uppfattning, vilket är över snittet i Europa. ”

 

Läs hela artikeln här.