Oskar Qvarfort skriver om kinesisk diplomati på UNT

Sedan 1950-talet har Kina skickat hundratals pandabjörnar till länder och regeringschefer runt om i världen som ett tecken på diplomatisk välvilja. Pandans fredliga, oförargliga och lite inåtvända natur var något som det kinesiska kommunistpartiet gärna ville att folk skulle associera med Kinas roll i världen. Den tiden verkar vara över, skriver Oskar Qvarfort, koordinator på Frivärld, i en artikel för UNT.

 

”När Xi Jinping tog över makten i Kina 2012 innebar det ett märkbart skifte. På hemmaplan ökade repressionen från redan höga nivåer, men kanske tydligast blev den aggressivare utrikespolitiken. Utöver regelrätta hot mot grannländer lanserade han 2013 projektet som till slut fick namnet Belt and road initiative (BRI). […] Som namnet antyder porträtterades satsningen både som en handelspolitisk och humanitär insats. Verkligheten blev dock en lite annan. Enligt en genomgång av Fredrik Sjöholm, professor vid IFN, skulle effekterna på handeln bli små även vid ett fullt genomfört projekt. (ED 2022:2) Utav de utlovade investeringarna har långt ifrån alla blivit av, och investeringstakten har sjunkit kraftigt sedan 2016.

För mottagarländerna har projektet samtidigt bidragit till ökad korruption utan mätbara effekter på tillväxt, och sett en del av pengarna användas för att stärka diktatorer som garanterar Kina tillgång.”

Läs hela artikeln här.