Oskar Qvarfort skriver om ryska ambassaden i UNT

Från och med januari 2023 återuppväcks Kungliga Svärdsorden, en av de utmärkelser som legat vilande sedan 1975. Knutet till orden fanns ett antal medaljer som tilldelades svenska medborgare för tapperhet under krig. Frivilligsvenskarna i Ukraina vore lämpliga mottagare av något liknande, skriver Oskar Qvarfort i en artikel för UNT.

”Den ryska ambassaden i Sverige lade i måndags ut en text på sin Facebook-sida där de hävdade att den fallne svensken var en ”legosoldat” som ”fick vad han förtjänade”. Texten innehöll även en varning om drakoniska straff för andra frivilligsoldater. Utöver det vedervärdiga och potentiellt folkrättsvidriga i att använda en enskild soldats öde i propagandasyfte ser det också ut att få motsatt effekt. Per Enerud, analytiker vid Myndigheten för psykologiskt försvar, säger till DN (27/7) att det kan skärpa mångas vilja att delta. Även bland familjerna till de 75 000 ryska soldater som stupat sedan invasionen beordrades är det svårt att se hur hånet mot en enskild officer skulle falla i god jord.”

Läs hela artikeln här.