Oskar Qvarfort skriver om Ukrainskt EU-medlemskap på UNT

I fredags meddelade EU-kommissionen att man rekommenderar Ukraina för kandidatstatus, något som även fick stöd av den svenska regeringen (Expressen 17/6). Inför veckans rådsmöte finns det fortfarande vissa frågetecken om förslaget kommer vinna gehör, men allt annat vore olyckligt, skriver Oskar Qvarfort, koordinator på Frivärld, i en artikel för UNT.

”Kandidatstatus kan bidra med såväl verktyg som karta och incitament för att fortsätta med de reformer som landet så desperat behöver. I kombination med den utsatta situation landet befinner sig i vore ett veto från någon medlemsstat en dolkstöt mot Ukrainas framtidsutsikter.

Ett EU-medlemskap ska varken komma lättvindigt eller användas som belöning. Spridandet av fred och välstånd över kontinenten har samtidigt alltid varit centralt för EU-bygget, och från det ska ett framtida Ukraina absolut inte vara exkluderat.”

Läs hela artikeln här.