Pär Nyrén omnämns på Inbeijing.se

Den 15 september publicerade InBeijing en artikel om Uppsala kommuns roll i den så kallade ”Xinjiang Cultural Exhibition”. Ett evenemang där Kinas ambassadör höll ett långt tal om det fantastiska tillståndet i Xinjiang, utan att för en sekund nämna folkmorden och de politiska fånglägrena. Kommunalrådet och tidigare centerpartisten, nu politisk vilde, Stefan Hanna hjälpte till att arrangera evenemanget och har, som Frivärlds fellow Pär Nyrén pekat ut, kommit med tvivelaktiga påståenden. Han kallar svensk media som kritiserar den kinesiska regeringens för okunniga och hävdar att Kina, sedan 70 år tillbaka, utvecklar sin demokrati.

Således kan Uppsala kommun friskrivas från all inblandning i “Xinjiang Cultural Exhibition”. Desto mer intressant är det att titta närmare på de två ovannämnda arrangörerna, samt Stefan Hannas samarbete med dessa och hans yttranden om Kina i andra sammanhang.

Som Pär Nyrén, fellow på tankesmedjan Frivärld och non-resident fellow på Sinopsis, påpekar i sin rapport “Kinesiska kommunistpartiets enhetsfront“, så är Nordic Chinese Times en nyhetstidning som ges ut på kinesiska och samarbetar med Kinas statliga nyhetsbyrå Xinhua samt partitidningen Folkets dagblad.

Läs hela artikeln här.