Pär Nyrén skriver i The Diplomat

Den 28 juni skrev Pär Nyrén, projektledare på Frivärld, en bokrecension av ”Leadership and the Rise of Great Powers”, av Yan Xuetong, i The Diplomat.

Läs bokrecensionen här.