Patrik Oksanen blir kolumnist på Svenska Dagbladet

Den 1 oktober annonserade SvD:s ledarsida att Frivärlds Senior Fellow Patrik Oksanen blir ny kolumnist på SvD ledare. I en intervju berättar Patrik om sina erfarenheter och varför han vill medverka i SvD samt delar med sig av tips på böcker och filmer.

Vad kan läsarna förvänta sig av dina texter?

Förhoppningsvis att jag tillför perspektiv som bidrar till förståelse av vår tid i ett brett säkerhetspolitiskt perspektiv. Sverige befinner sig i en gråzon mellan krig och fred, något som Säpo och MUST konstaterat tidigare, och det ställer helt andra krav på oss och vårt samhälle än vad vi är vana med efter det senaste kvartsseklet.