Patrik Oksanen, Gunnar Hökmark & Frivärld omnämns i Södermanlands Nyheter

SN skriver den 4 september om Patrik Oksanens senaste rapport Kinas attacker för att tysta kritiker.

Stater som inte respekterar individens frihet går inte att jämka med samhällen där individens fri- och rättigheter är själva kärnan i gemenskapen. Sveriges intressant sammanfaller med andra välfungerande demokratier med oberoende rättsväsende och fritt näringsliv.

Det är därför värt att läsa den senaste rapporten från Tankesmedjan Frivärld, där Kinas omfattande arbete med att tysta och begränsa diktaturens kritiker i Sverige synas närmare.

Läs hela artikeln här.