Patrik Oksanen & Henrik Sundbom omnämns i Norran

Den 10 februari publicerade Norran en ledare skriven av Mikael Bengtsson. Artikeln tar avstamp i den senaste tidens rapportering om fall där prioriteringsordningen för vaccinering mot covid-19 har åsidosatts:

Vissa gör uppenbarligen allt för att bli vaccinerade, andra gör allt för att slippa. Så märklig kan verkligheten vara. Vi dränks i information och desinformation i dessa coronatider. För den ovane kan det ibland vara svårt att avgöra vad som är vad.

I ledaren refererar Mikael Bengtsson till Frivärlds rapport ”Informationspandemi – Desinformation i skuggan av Coronakrisen”, skriven av tankesmedjans senior fellows Patrik Oksanen och Henrik Sundbom.

För snart ett år sedan släppte debattörerna och journalisterna Henrik Sundbom och Patrik Oksanen, både kopplade till tankesmedjan Frivärld, en rapport om den medvetna spridningen av falsk information om pandemin. De konstaterade att desinformationen antingen har ett destabiliserande eller ett kommersiellt syfte. Stater sprider rykten för att öka splittringen och förvirringen, kommersiella aktörer inom alternativmedicinen ser pengar att tjäna.

Det är allas vårt ansvar att motverka desinformationen. Det är också allas ansvar att motverka smittspridningen. Till exempel genom att låta vaccinera sig. I god och rätt ordning, ska kanske tilläggas.

Läs hela artikeln här.

Läs hela rapporten här.