Patrik Oksanen i Expressen

Med anledning av sin senaste rapport ”Så skyddar vi de demokratiska valen bättre – 12-punktsprogram för att stärka demokratin i valtider” skriver Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, i Expressen. Han skriver bland annat: ”För att försvara sig mot den breda verktygslådan av aktiviteter och aktörer behöver Sverige och EU utveckla en rad olika områden. I en rapport om att motverka valpåverkan lyfter tankesmedjan Frivärld tolv områden”. Varpå en genomgång av de tolv punkterna görs.

Läs hela artikeln här.