Patrik Oksanen i P4

”Den kinesiska staten har en kontroll över TikTok på ett sånt sätt som faktiskt blir problematiskt. Det kan vara ett instrument som den kinesiska staten kan använda sig av. Dels att man kan samla så mycket data så att man vet vad du går igång på, sen beroende på hur det rör dig så kan man då lista ut till exempel i underrättelsesammanhang.” Så kommenterar Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld, i P4 Västernorrland.

Du kan lyssna på hela inslaget här.