Patrik Oksanen i P4

”Den största skillnaden sitter i våra huvuden. Tidigare föreställde vi oss att kriget skulle börja när fienden passerar vår territorialgräns och sedan slåss man. Nu är vi med och försvarar oss tillsammans med andra.” – så kommenterar Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld, i P4 Gävleborg om Sveriges Nato-medlemskap.

Lyssna på inslaget här.