Patrik Oksanen i P4

”Den kinesiska staten har en kontroll över Tiktok på ett sådant sätt som faktiskt blir problematiskt. Det kan vara ett instrument som den kinesiska staten kan använda sig av.” Så kommenterar Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld, i P4 Gävleborg. Patrik Oksanen, tillsammans med Anna Rennéus Guthrie, har skrivit rapporten ”Tiktok – barnunderhållningen som blev ett säkerhetsproblem” som lanserades den 28 mars.

Du kan lyssna på hela inslaget här.