Patrik Oksanen i SvD

Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, skriver i Svenska Dagbladet om Kina som ett växande säkerhetshot och investeringar kommunistpartiet använder sig även av för att för att kunna påverka svenskt beslutsfattande.

”Kina är inte ett militärt hot mot Sverige, än. Men Kina stödjer Rysslands krig i Ukraina och i konflikt med väst, och morgondagen kan inte förutses.”

Läs artikeln här.