Patrik Oksanen intervjuad i Österrikisk radio

Idag intvervjuades Patrik Oksanen, resident senior fellow på Frivärld, i Ö1 Mittagsjournal om det säkerhetspolitiska läget i Sverige.

Lyssna på intervjun här.