Patrik Oksanen intervjuad i P4 Gotland

Efter att Frivärlds resident senior fellow, Patrik Oksanen, lyft vikten av svenskflaggade fartyg som trafikerar Gotlandstrafiken har Trafikverket ändrat säkerhetskraven något i den upphandling som pågår. Detta är dock inte tillräckligt enligt Oksanen som säger: ”Den här frågan brådskar, den är allvarlig, jag är väldigt bekymrad över att varken infrastrukturministern eller Trafikverket själva förstår vad vi är inne i för tid och förstår konsekvenserna av det här beslutet.”

Lyssna här.