Patrik Oksanen intervjuad i TV4

Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, intervjuades i TV4 med anledning av den ryska rapporteringen som förekommit kring en knivattack i Örebro. Där säger han bland annat:

”Det här tragiska fallet är ett typexempel på hur väl det passar in i den ryska propagandaberättelsen. Dels så gifter det ihop att Sverige och Väst är russofober och att det nu på grund av Ukraina också tar sig mordiska uttryck. Det här är en händelse som rysk propaganda bara inte kan undvika att exploatera för sin publik.”

Hela intervjun kan ses här.