Patrik Oksanen intervjuas av SVT

Den 28 november publicerade SVT Nyheter en intervju med Frivärlds Senior Fellow Patrik Oksanen om svenska statens pensionsfonders val att investera i kinesiska bolag klassade av SÄPO som säkerhetsrisker.

Ska inte samtidigt AP-fonderna enbart ta hänsyn till bästa möjliga avkastning för svenska pensionärer?

– Ja, men då kan man fråga om det blir en bra avkastning för svenska pensionärer i förlängningen om man investerar i verksamheter som kan hota svenska säkerhet och undergräva svenskt välstånd i framtiden. Då blir det ingen bra avkastning för svenska pensionärer

Läs hela artikeln här.