Patrik Oksanen intervjuas i Aftonbladet

Den 22 januari avslöjade Aftonbladet att Danmarks stoppar leveranser av vaccinsprutor till Sverige. Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen har kommenterat nyheten och drar parallellen till hur andra europeiska länder hindrade transporter av skydds- och vårdutrustning under pandemins inledning:

Då blev det stora diskussioner inom hela EU och den inre marknaden sattes ur spel. Det är naturligtvis inte bra.

Patrik Oksanen menar att detta skadar förtroendet mellan länderna:

Det förvånar mig att Danmark agerar på det här sättet. Det är dåligt för förtroendebyggandet i EU och inom Norden.

Läs hela artikeln här.