Patrik Oksanen intervjuas i Dagen

När Moskvapatriarkatet stärker sina positioner i väst väcks frågan: hur ska svenska församlingar navigera i relationerna till de rysk-ortodoxa församlingarna? Om detta skriver tidningen Dagen och intervjuar däribland Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen, för att få att säkerhetsperspektiv på frågan.

Läs hela texten här.