Patrik Oksanen intervjuas i estniska ERR

Den 26 januari publicerade estniska public service, Eesti Rahvusringhääling (ERR), en artikel om Sveriges höjda försvarsbudget och vad detta innebär för det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde.  I artikeln intervjuas Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen som förklarar vad som ligger bakom satsningarna och vilka scenarion Sverige kan ställas inför:

Regeringen och försvarsutskottet har meddelat att det finns en risk för en attack mot Sverige till följd av en konflikt i Östersjöregionen. Dessutom kan en större konflikt börja med en attack mot Sverige. Så vi ser ett potentiellt hot, och återställer därför vår defensiva förmåga.

Vidare förklarar Patrik Oksanen hur Sverige ställer sig till internationella samarbeten och hur man förbereder sig för detta:

Det finns en solidaritetsklausul bland Sveriges säkerhetsprinciper. Den säger att Sverige inte kommer att vara passivt om konflikten drabbar europeiska länder eller nordiska länder utanför EU, det vill säga Norge och Island. Sverige förväntar sig en liknande strategi från Europa och de nordiska länderna. Detta är Sveriges officiella inställning. Jag tänker och hoppas att detta är vad som kommer att hända i värsta fall.

Vilken typ av hjälp pratar vi om?

Det är svårt att spekulera i, eftersom vi inte vet exakta scenarier. Till exempel skapar vi nya regementen vid gränsen till Norge, där US Marines har förinstallerad utrustning. Denna brigad kan åka söderut till de baltiska staterna eller norrut till Arktis. Så i händelse av en konflikt förbereder vi oss för att acceptera Natos hjälp.

Läs hela artikeln här.